Francie definuje

Aktuality

Francie definuje "naturální víno" 5.1.2022

Francie definuje "naturální víno"

Francie je průkopníkem v regulaci naturálních - přírodních vín. Je první zemí, která tomuto názvu dala právní rámec. Legálně používaný název bude „vin méthode nature“, protože stávající evropské právní předpisy zakazují používání termínu „naturální víno“.

Takzvaná „naturální“ či „přírodní“ vína, velmi oblíbená u spotřebitelů, před 3. únorem 2020 neexistovala. Termín „přírodní víno“ může používat každý vinař, aniž by bylo možné provést jakoukoli kontrolu poctivosti poskytnutých informací.

Kampaň „Syndicat de Défense des Vins Nature'L“, která se zrodila 16. července 2019 z iniciativy pánů Sébastiena DAVIDA a Jacquese CARROGETA, nabízí spotřebitelům dohled nad přírodními víny a definici, která je předmětem mnoha diskusí.

V tomto ohledu již francouzské Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebu a potlačování podvodů (DGCCRF) upřesnilo, že termín přírodní víno “ není v souladu s evropskými předpisy.

Na podporu svých tvrzení se DGCCRF opírá jak o článek 53 nařízení v přenesené pravomoci 2019/33, který „umožňuje použití popisné zmínky odkazující na způsob výroby vína“, tak o článek 7 nařízení o informacích pro spotřebitele o potravinách. Z tohoto vyplývá, že „dobrovolná prohlášení nesmí uvádět spotřebitele v omyl a musí být přesná, jasná a snadno srozumitelná“.

Pro DGCCRF se tedy termín „naturální“ může vztahovat pouze na neošetřený produkt bez přísad.

S přihlédnutím ke způsobu zpracování vína a přidávání vstupů sulfitového typu však víno tuto definici nesplňuje, takže jeho použití na etiketě je nezákonné.

Aby se vypořádal s tímto právním vakuem a vývojem „falešných“ takzvaných „natur“ cuvée, 3. února 2020 na veletrhu vína na Loiře Syndicat de Défense des Vins Nature'L předložil Chartu závazků definovanou pomocí služby Ministerstva zemědělství, Národního institutu původu a kvality (INAO) a DGCCRF.

Zrodil se nový název, kompatibilní s platnými evropskými předpisy: „NATURE WINE“, dostupný ve dvou logech (viz níže).

Tento francouzský proces vyhrazený pro evropská vína se testuje pod dohledem INAO po dobu nejméně tří let, než se případně stane regulačním. Že to nebude mít jednoduché, svědčí protesty italské eurokomisařky Eleny Lizzi u Evropské komise, která požadovala zakročit proti certifikaci sousední země, „která je zavádějící a v rozporu s evropským právem“.

Produkce vín s tímto novým označením je zatím poměrně řídká, téměř neoficiální, s přibližně stovkou malých francouzských výrobců. Sledujeme jeho vývoj a budeme naše zákazníky dále informovat.

Charta obsahuje dvanáct závazků, které jsou součástí definice „přírodní vinařské metody“, a zdají se být prosaditelné (a se kterými vás také chceme seznámit).

Na lahvích francouzského vína vyrobených přirozenou metodou v roce 2020 (a dokonce i některých 2019) nyní uvidíte jedno ze dvou níže uvedených log: přírodní víno bez přidaných siřičitanů (nesířené) nebo ta, jejichž obsah je pod 30 mg/l přidaných siřičitanů. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů